İnşaat Teknolojisi Programı

Anasayfa » İnşaat Teknolojisi Programı

İnşaat Teknolojisi Programı-Program Bilgileri

Dili:  Türkçe

Süresi (Yıl): 2

Azami Süresi (Yıl): 4

Staj Durumu: Var (30 işgünü)

Mezuniyet Unvanı: İnşaat Teknikeri

Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Seçkin AKSU

Program Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Seçkin AKSU

Kavak Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi Programı; YÖK Yürütme Kurulunun 09.09.1995 tarihli yazısı ve 02.10.1995 tarih ve 2080-19658 sayılı YÖK onay yazısı ile kurulmuştur. Bu program, yüksek öğretimde İnşaat Teknolojileri alanında 120 ECTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında İnşaat Teknolojileri alanında ön lisans derecesine sahip olunur. Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve YKS-Yükseköğretim Kurumları Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir. Lise mezunları, İnşaat Teknolojisi Programına TYT puanı ile yerleştirilmektedir.

Hedefler ve Amaçlar

Programın eğitim amacı; inşaat sektöründe mal/hizmet üreten inşaat firmalarında, mimari bürolarda, şantiyede uygulama yapan firmalarda, beton santrallerinde, yalıtım firmalarında, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında proje üretip uygulama yapabilen bilgi ve beceriye sahip teknik eleman yetiştirmektir.

İstihdam Olanakları

İnşaat Teknolojisi Programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlilik doğrultusunda; inşaat sektöründe mal/hizmet üreten inşaat firmalarında, mimari bürolarda, şantiyede uygulama yapan firmalarda, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilirler.

Lisans Programlarına Geçiş Durumu

Bu programı tamamlayan mezunlar Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile aşağıda belirtilen lisans programlarına geçiş yapabilmektedirler:

  • İnşaat Mühendisliği,
  • Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım,
  • Mimarlık.