Programlar

Anasayfa » Programlar

İNŞAAT BÖLÜMÜ

Samsun Üniversitesi Kavak Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü YÖK Yürütme Kurulunun 09.09.1995 tarihli yazısı ve 02.10.1995 tarih ve 2080-19658 sayılı YÖK Onay yazısı ile kurulmuştur.

Kazanılan Derece

Bu bölümün yüksek  öğretimde İnşaat Teknolojisi ve Yapı Denetimi programları alanında 120 ECTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. İnşaat Teknolojisi ve Yapı Denetimi programlarında başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında alanında ön lisans derecesine sahip olunur.

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve YKS-Yükseköğretim Kurumları Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir. Adaylar TYT puanları ile yerleştirilmektedir.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Formal

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

İnşaat bölümü – İnşaat Teknolojisi ve Yapı Denetimi Programında ön lisans derecesi elde edebilmek için; öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak, 30 iş günü Endüstriye Dayalı Öğretim çalışmasını tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.

Program Profili

Samsun Üniversitesi Kavak Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü-İnşaat Teknolojisi Programı ve Yapı Denetimi Programının eğitim amacı; inşaat sektöründe mal/hizmet üreten inşaat firmalarında, mimari bürolarda, şantiyede uygulama yapan firmalarda, beton santrallerinde, yalıtım firmalarında, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında proje üretip uygulama yapabilen bilgi ve beceriye sahip teknik eleman yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

İnşaat Teknolojisi Programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlilik doğrultusunda; inşaat sektöründe mal/hizmet üreten inşaat firmalarında, mimari bürolarda, şantiyede uygulama yapan firmalarda, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilirler.

Yapı Denetimi Programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlilik doğrultusunda; yapı denetim şirketlerinde, inşaat sektöründe mal/hizmet üreten inşaat firmalarında, mimari bürolarda, şantiyede uygulama yapan firmalarda, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Ön lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, Dikey Geçiş Sınavından (DGS) geçerli not almaları ve ÖSYM tarafından yerleştirildikleri taktirde Lisans programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb. gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir

Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve Endüstriye Dayalı Öğretimi ( staj) başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Samsun Üniversitesi, Kavak Meslek Yüksekokulu / Mehmet Paşa Mah. 16. Sok. No:10 55850 Kavak / SAMSUN

Bölüm Olanakları

Samsun Üniversitesi Kavak Meslek Yüksekokulunda İnşaat Bölümü / İnşaat Teknolojisi ve Yapı Denetimi Programı bulunmakta ve örgün eğitim vermektedir. Programda kadrolu 5 öğretim görevlisi görev yapmaktadır. İnşaat Teknolojisi programına; Bilgisayar destekli çizim ve tasarım yapılmakta, Yapı malzemelerinden örnekler incelenmekte, Yapı malzemelerinin yapılarda kullanımı sağlanmakta, Yapı şantiyelerine teknik geziler düzenlenmektedir.