Yapı Denetimi Programı

Anasayfa » Yapı Denetimi Programı

Yapı Denetimi Programı-Program Bilgileri

Dili:  Türkçe

Süresi (Yıl): 2

Azami Süresi (Yıl): 4

Staj Durumu: Var (30 işgünü)

Mezuniyet Unvanı: Yapı Denetimi Teknikeri

Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Seçkin AKSU

Program Başkanı: Öğr. Gör. İsmail BALKABAK

Kavak Meslek Yüksekokulu Yapı Denetimi Programı; YÖK Yürütme Kurulunun 22.09.2011 tarihli yazısı ve 28.09.2011 tarih ve 6500-041710 sayılı YÖK onay yazısı ile kurulmuştur. Bu program, yüksek öğretimde İnşaat Yapı Denetimi alanında 120 ECTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Yapı Denetimi alanında ön lisans derecesine sahip olunur. Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve YKS-Yükseköğretim Kurumları Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir. Lise mezunları, Yapı Denetimi Programına TYT puanı ile yerleştirilmektedir.

Hedefler ve Amaçlar

Programın eğitim amacı; inşaat sektöründe mal/hizmet üreten inşaat firmalarında, mimari bürolarda, şantiyede uygulama yapan firmalarda, beton santrallerinde, yalıtım firmalarında, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında proje üretip uygulama yapabilen bilgi ve beceriye sahip, ayrıca bu işlerin denetiminin sağlanmasında ara teknik eleman yetiştirmektir.

İstihdam Olanakları

Yapı Denetimi Programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlilik doğrultusunda; yapı denetim şirketlerinde, inşaat sektöründe mal/hizmet üreten inşaat firmalarında, mimari bürolarda, şantiyede uygulama yapan firmalarda, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilirler.

Lisans Programlarına Geçiş Durumu

Bu programı tamamlayan mezunlar Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile aşağıda belirtilen lisans programlarına geçiş yapabilmektedirler:

  • İnşaat Mühendisliği,
  • Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım.